top of page

MENTOREA TERAPIAPALVELUT

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia,  kertaterapia ja hypnoterapia 

Pinkki timantti

ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Lyhytterapiapalvelut ovat matalan kynnyksen apua eri elämäntilanteisiin, -kriiseihin, henkilökohtaisiin muutostilanteisiin ja ongelmiin. 

 

Palvelumme ovat saatavilla verkossa koko Suomen alueella ja lähivastaanottopalveluna tai kotikäynnein Keski-Suomen alueella. 

Ota yhteyttä ja keskustele maksuttomassa alkukartoituksessa, niin sinulle selkenee, millainen kokonaisuus auttaisi itseäsi parhaiten ja miten voisit löytää omaa potentiaaliasi ja ratkaisuja tilanteeseen.  Alkukeskustelu ei sido sinua vielä mihinkään. Joskus yksikin tukitapaaminen auttaa, joskus taas pidempikestoinen prosessi on tarpeen, jotta asiat, olotila ja tuntemukset selkiytyvät. 

Palvelen asiakkaitani erittäin joustavasti ja kuunnellen. Tarjoamani prosessit ovat olleet tuloksellisia ja saamani asiakaspalaute on kiittävää - asiakkaani ovat voimaantuneet ja löytäneet ratkaisuja.

Pinkkejä timantteja

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa tuetaan asiakasta heti alkuun erilaisin kysymyksin, kartoittamalla ja keskustelemalla hänen tilanteestaan.  Tavoitteena on, että asiakas löytää ratkaisuja ja uusia toimintamalleja sekä näkökulmia tilanteeseensa, jotta hänen toivomansa muutos voisi toteutua. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa kantava periaate on asiakasta  kunnioittava työote sekä asiakkaan omien voimavarojen, vahvuuksien ja henkilökohtaisten ratkaisumallien vahvistaminen. Näitä resursseja on olemassa vaikeissakin tilanteissa, vaikka välttämättä asiakkaasta ei siltä juuri sillä hetkellä tunnu.

Pienetkin edistymiset ja onnistumiset vievät eteenpäin. Prosessissa kirkastetaan tavoitteita ja konkretisoidaan päämääränä olevan asiaintilaa. Asiakas voimaantuu lähtötilanteen vaikeudesta toteuttamaan tavoitettaan omilla, kenties piiloon jääneillä tai haudatuilla resursseillaan ja vahvuuksillaan. 

 Voit hakeutua ratkaisukeskeiseen terapiaan milloin tahansa, kun sinulla on haasteellinen elämäntilanne tai vaikeuksia jollain elämän osa-alueella.

 

Akuutit elämänkriisit, ihmissuhdekriisit tai työelämän haasteet ovat nekin tyypillisiä lyhytterapian fokusaiheita. Lyhytterapian kesto määräytyy asiakkaan tarpeen perusteella. Jo 2-5 tapaamisella asiakas voi voimaantua ja löytää ratkaisun tilanteeseensa. Tapaamisia voi olla enemmänkin, mikäli tilanne sitä vaatii, ja prosessi voi jatkua useita kuukausia. Tapaamisten tiheys määrittyy asiakkaan oman työstämisprosessin pohjalta. Lähetettä tai käyntiä terveydenhuollossa ei tarvita.

Lyhytterapeuttiset keskustelut ovat täysin luottamuksellisia. Terapeutti luo suhteeseen turvallisen tilan, jossa asiakas voi rauhassa tarkastella tilannettaan ja tulevaisuuttaan

Timantteja

Kertaterapia

Kertaterapia on nimensä mukaisesti yhden kerran terapiatapaaminen. Se on lyhytterapeuttisen työskentelyn palvelusovellus. jossa hyödynnetään eri terapianäkökulmia. Asiakas ja terapeutti kohtaavat ajatuksella "ensimmäinen ja viimeinen tapaaminen". Kun aika on rajoitettu, keskustelu painottuu konkreettisesti siihen, millaisia muutoksia asiakas toivoo elämäntilanteeseensa juuri nyt.

Keskustelussa tärkeä asiakaskokemus on kuulluksi tuleminen, tulevaisuuden toiveikkuuden herättäminen, stressin vähentäminen, toimijuuden vahvistuminen, edistymisen tunteen vahvistuminen ja myönteinen kokemus tapaamisesta.

Voit hakeutua kertaterapiaan milloin tahansa, kun sinulla on akuutti haastetilanne tai jokin vaikeus millä tahansa elämän osa-alueella.

Terapeutti auttaa sinua havaitsemaan uusia näkökulmia ja löytämään omat voimavarasi. Fokus on konkreettisissa muutostoimenpiteissä.

Timantteja, iso timantti keskellä

Hypnoterapia

Hypnoosi on lähtöisin kreikan kielen sanasta Hypnos, joka tarkoittaa unta. Hypnoosin määrittelyitä ovat mm. fokusoitu tietoisuus, tietoisuuden muunneltu tila, syvä rentouden tila, ohjattu meditaatioprosessi. Hypnoosissa ei ole mitään mystistä eikä pelottavaa, vaan se on erinomainen keino muokata alitajuntaista mieltä, jossa piilee ihmisen valtava, yleensä hyödyntämätön kapasiteetti.

Hypnoterapiassa asiakas on syvässä rentouden tilassa, jolloin hänen huomionsa on kiinnittynyt sisään päin itseensä ja terapeutti käytännössä keskustelee hänen alitajuisen mielensä kanssa. Hypnoositilaan ei voi jäädä "jumiin", eikä asiakas vastaa muuhun kuin terapeutin antamiin ohjeisiin. Hypnoosi on luonnollinen tietoisuuden tila, jossa meistä jokainen on päivittäin tietämättään, esim. haaveillessaan tulevaisuudesta.

Yleensä hypnoterapiaan päädytään, kun on jo kokeiltu muita vaihtoehtoja, jotka eivät ole auttaneet. Hypnoterapian on tutkimustenkin valossa erittäin tehokas terapiamuoto ja sen sovelluskohteet ovat moninaiset.

 Hypnoterapiasta on apua henkilökohtaiseen mielen, kehon ja toiminnan hallintaan, pelkotiloihin sekä toivottuihin muutosprosesseihin. Tyypillisiä hypnoterapian kohteita ovat itsensä vahvistaminen tavoitteisiin ja suorituksiin, motivaation parantaminen, sisäisten uskomusten ja ristiriitojen ratkaiseminen, jännittämisen, pelkotilojen ja addiktioiden eliminointi, unettomuuden ja sairauksiin liittyvän kivun hoito, ahdistuksen vähentäminen, stressin hallinta ja traumojen käsittely.

Lisätietoa: 

Hypnoterapeutti: Hypnoosi avaa alitajunnan ja menneisyyden - MTVuutiset.fi

Hypnoterapia voi auttaa eroon riippuvuuksista

Does Hypnotherapy Really Work? 10+ Scientific Findings (positivepsychology.com) 

Terapioiden
fokus

Katso lyhytterapian, kertaterapian, hypnoterapian ja NLP-coachingin fokusalueet etusivulta.

Narsismi-
terapeutti

Olen erikoistunut narsismin uhrien auttamiseen.

Minulla on valtavasti tietoa narsismin syvemmästä olemuksesta ja opiskelen jatkuvasti narsismiteemasta globaalien asiantuntijoiden tuottaman tiedon ja tutkimuksen kautta. Ehkä tärkeintä on kuitenkin omakohtainen kokemukseni ja selviytymismallini narsismista.
Narsismi rehottaa kaikkialla ja sen pysäyttäminen on mahdotonta. Narsistit jatkavat tuhoisaa käyttäytymistään.  Uhrien on kuitenkin mahdollista eheytyä ja löytää ydinminuutensa.

Mikäli koet joutuneesi narsismin uhriksi millä tahansa elämänalueella, ota yhteyttä! Narsismin elämänlähteitä ovat lähisuhteet, kuten perhe ja parisuhde, sukulaissuhteet, ystävyyssuhteet, työyhteisö ja sen valtasuhteet ja roolit, harrastuspiirit, luottamustehtävät jne. - alueita on valtavasti.

Lue lisää allaolevilta sivuiltani klikkaamalla logoja.

Narsismiterapeutti-logo
Narsistipuoliso-logo
bottom of page