top of page
PInkki ruusu

ASIANTUNTIJA

Missioni on henkilökohtaisessa Muutoksessa tukeminen

Olen terapeuttisi, asiantuntija Maija Aurea. 

Olen pitkän ja haastavan työuran ja monivärisen henkilökohtaisen elämän koulima organisaatio- ja ihmissuhdeammattilainen.  Elämän kriisit ovat kohdanneet myös minua laajalti. Olen selviytynyt uskomattomista elämän haasteista. Olen kokenut ja nähnyt työelämässä yli 40 vuoden urani aikana ala-arvoista käytöstä ja kohtelua, ihmisten raadollisuutta, epäasiallisuutta, vallankäyttöä, kateutta, narsismia, kiusaamista ja ihmisten uupumista - mutta myös huikeita selviytymistarinoita, piileviä vahvuuksia, ihmisten voimaantumista ja potentiaalin löytämistä. Olen itse aikanaan rakentanut ammatillisen identiteettini nollasta uudelleen huippuunsa. Henkilökohtaisessa elämässäni olen katsonut kuolemaa silmästä silmään, joutunut narsistisen hyväksikäytön uhriksi ja joutunut pelkäämään henkeni edestä. Kaikesta tuosta olen selviytynyt ja voimaantunut entistä vahvemmaksi.

Yksilönä kehittyminen, henkinen kasvu ja muutoskyvykkyys ovat erityisosaamisalueitani ja loppumattoman intohimoni kohteita. Olen kokenut yksilö- ja tiimivalmentaja,  coach, mentori, NLP Master sekä hypnoterapeutti ja pian lyhytterapeutti. Toimin myös eri vapaaehtoistehtävissä auttaen ihmisiä elämän haaste- ja kriisitilanteissa. 

Missioni on auttaa, tukea ja jakaa osaamistani itsensä kehittämisestä kiinnostuneille ja elämänkriisien ja -muutosten edessä oleville henkilöille sekä terapeuttisen avun tarvitsijoille.

Asiantuntija Maija Aurea

 Opiskelen ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi (Siria sertifioitu lyhytterapeutti). Ratkaisukeskeinen lyhytterapiakoulutus (50 op) on kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille tarkoitettu kaksivuotinen täydennyskoulutus. Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen psykososiaalista tukea soveltuen lievempien psyykkistä hyvinvointia kuormittavien asioiden työstämiseen.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää terapiaa. Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-25 kerran tavoitteellista keskusteluprosessia, jossa keskiössä ovat asiakkaan esille ottamat teemat ja tavoitteet. Ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan ei vaadita lähetettä tai diagnoosia. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja niistä ei tehdä kirjauksia.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapiakoulutuksen harjoittelun tavoitteena on tukea asiakkaana olevan henkilön toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä opiskelijan oppimista ja kehittymistä lyhytterapeuttina.

 

Jos olet kiinnostunut tulemaan asiakkaakseni ratkaisukeskeisen lyhytterapian harjoitteluun, ota rohkeasti yhteyttä. Opintojeni aikana terapiahinnat ovat -50% suositushinnoista. 

Terapiaprosessista laaditaan aina sopimus. Yhteistyön takana ovat Siria sertifioitujen lyhytterapeuttien eettiset ohjeet: vastuu asiakkaita kohtaan, vastuu ammattikuntaa kohtaan ja lyhytterapeutin eettinen lupaus.

Opintoihini kuuluvat myös NLP Trainer ja Coach -pätevyyksien suorittaminen sekä useita traumaterapiateeman globaaleja opinto-ohjelmia.

Opinnot

 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Siria  - opinnot loppuvaiheessa

 • Complex Trauma Certification Training /Psychotherapy Excellence Ltd. - opinnot meneillään

 • Certificate Program in Traumatic Stress Studies /Trauma Research Foundation - opinnot meneillään

 • Integrative Sex and Couples Certification Training /Psychotherapy Excellence Ltd.  - opinnot meneillään

 • NLP Trainer / NLP Coach - opinnot meneillään

Coaching-/ohjaus-/ terapiaPätevyydet

 • Sertifioitu Hypnoterapeutti (Mindvalley Academy)

 • Licensed NLP Master Practitioner (The Society of NLP)

 • Certified Business Coach (Business Coaching Institute)

 • Transformation Agent (by Howspace)

 • AmO, Ammatillisen opettajan pätevyys (JAMK)

 • Digiope-erikoistumiskoulutus (JAMK)

 • NTM, näyttötutkintomestari (JAMK)

 • Tiimivalmentaja (Team Master by Team Academy)

Lisäksi olen taustakoulutukseltani ja -kokemukseltani liiketoiminnan, johtamisen ja HR:n vahva ammattilainen.

bottom of page