top of page

NLP-coaching

NLP on lyhenne sanoista Neuro Linguistic Programming.  Sana 'neuro' viittaa mielen toimintaan, 'linguistic' kieleen ja kommunikaatioon, ja 'programming' ajattelun rakenteisiin ja toimintamalleihin.

NLP-tekniikoiden hallinnalla voi siis maksimoida henkilökohtaista potentiaaliaan ja mielen hallintaa hyödyntämällä tunteita ja aistien käyttöä, muuttamalla ajattelumallejaan sekä kehittämällä vuorovaikutustaan ja toimintatapojaan. Tekniikoiden haltuunotto tapahtuu käytännön tekemisellä, ja niiden hyöty näkyy hyvinkin nopeasti harjoittelun tuloksena.

NLP eli Neuro Linguistic Programming sisältää valtavan määrän työskentelytekniikoita, joiden avulla voit muokata ajatteluasi ja asenteitasi, irtautua negatiivisista uskomuksistasi ja vapauttaa alitajuntasi valtavan voiman hyödyksesi.

NLP taipuu kaikille elämänalueille ja sen tekniikoilla voit kehittää itseäsi rajattomasti.

NLP on lyhenne sanoista Neuro Linguistic Programming. Sana 'neuro' viittaa mielen toimintaan, 'linguistic' kieleen ja kommunikaatioon, ja 'programming' ajattelun rakenteisiin ja toimintamalleihin.

NLP-tekniikoiden hallinnalla voi siis maksimoida henkilökohtaista potentiaaliaan ja mielen hallintaa hyödyntämällä tunteita ja aistien käyttöä, muuttamalla ajattelumallejaan sekä kehittämällä vuorovaikutustaan ja toimintatapojaan. Tekniikoiden haltuunotto tapahtuu käytännön tekemisellä, ja niiden hyöty näkyy hyvinkin nopeasti harjoittelun tuloksena.

NLP:llä on lukuisia hyödyntämismahdollisuuksia työelämässä, ammatillisesta näkökulmasta katsottuna. Sitä voi hyödyntää vuorovaikutuksessa, tiimityössä, esihenkilötyössä, kehittämistyössä, asiakaspalvelussa, myyntityössä, opetuksessa. Hyödyntämiskohteita on miltei rajattomasti.

NLP antaa poikkeuksellisen kiinnostavan näkökulman työelämän eri konteksteihin - aina kun olemme tekemisissä ihmisten, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja kehittymisen teemojen kanssa. NLP-tekniikat taipuvat mihin tahansa kontekstiin ja niitä hyödyntämällä on mahdollista saada nopeasti tuloksia.

NLp:n sovelluskohteita
henkilötasolla

NLP:llä on lukemattomia sovelluskohteita henkilötasolla. Sitä voidaan hyödyntää tavoitteellisuudessa, motivaation kasvattamisessa, tunteiden hallinnassa, haasteiden ratkaisemisessa, erilaisuuden ymmärtämisessä ja vuorovaikutuksen kehittämisessä.

NLP:n hyödyntäminen ammatillisesti

NLP:llä on lukuisia hyödyntämismahdollisuuksia työelämässä, ammatillisesta näkökulmasta katsottuna. Sitä voi hyödyntää vuorovaikutuksessa, tiimityössä, esihenkilötyössä, kehittämistyössä, asiakaspalvelussa, myyntityössä, opetuksessa. Hyödyntämiskohteita on miltei rajattomasti.

 

NLP antaa poikkeuksellisen kiinnostavan näkökulman työelämän eri konteksteihin - aina kun olemme tekemisissä ihmisten, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja kehittymisen teemojen kanssa. NLP-tekniikat taipuvat mihin tahansa kontekstiin ja niitä hyödyntämällä on mahdollista saada nopeasti tuloksia.

bottom of page