TARJOAMME SINULLE

Terapiapalvelut

Lyhytterapiapalvelut ovat matalan kynnyksen apua eri elämäntilanteisiin, -kriiseihin, henkilökohtaisiin muutostilanteisiin ja ongelmiin.  Palvelumme ovat saatavilla verkossa koko Suomen alueella ja lähivastaanottopalveluna tai kotikäynnein Keski-Suomen alueella. 

Ota yhteyttä ja keskustele maksuttomassa alkukartoituksessa, niin sinulle selkenee, millainen kokonaisuus auttaisi itseäsi parhaiten ja miten voisit löytää omaa potentiaaliasi ja ratkaisuja tilanteeseen.  Alkukeskustelu ei sido sinua vielä mihinkään. Joskus yksikin tukitapaaminen auttaa, joskus taas pidempikestoinen prosessi on tarpeen, jotta asiat, olotila ja tuntemukset selkiytyvät. 

Palvelen asiakkaitani erittäin joustavasti ja kuunnellen. Tarjoamani prosessit ovat olleet tuloksellisia ja saamani asiakaspalaute on kiittävää - asiakkaani ovat voimaantuneet ja löytäneet ratkaisuja.

Sinussa on timanttia!


Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa tuetaan asiakasta heti alkuun erilaisin kysymyksin, kartoittamalla ja keskustelemalla hänen tilanteestaan.  Tavoitteena on, että asiakas löytää ratkaisuja ja uusia toimintamalleja sekä näkökulmia tilanteeseensa, jotta hänen toivomansa muutos voisi toteutua. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa kantava periaate on asiakasta  kunnioittava työote sekä asiakkaan omien voimavarojen, vahvuuksien ja henkilökohtaisten ratkaisumallien vahvistaminen. Näitä resursseja on olemassa vaikeissakin tilanteissa, vaikka välttämättä asiakkaasta ei siltä juuri sillä hetkellä tunnu.

Pienetkin edistymiset ja onnistumiset vievät eteenpäin. Prosessissa kirkastetaan tavoitteita ja konkretisoidaan päämääränä olevan asiaintilaa. Asiakas voimaantuu lähtötilanteen vaikeudesta toteuttamaan tavoitettaan omilla, kenties piiloon jääneillä tai haudatuilla resursseillaan ja vahvuuksillaan. 

 Voit hakeutua ratkaisukeskeiseen terapiaan milloin tahansa, kun sinulla on haasteellinen elämäntilanne tai vaikeuksia jollain elämän osa-alueella. Akuutit elämänkriisit, ihmissuhdekriisit tai työelämän haasteet ovat nekin tyypillisiä lyhytterapian fokusaiheita. Lyhytterapian kesto määräytyy asiakkaan tarpeen perusteella. Jo 2-5 tapaamisella asiakas voi voimaantua ja löytää ratkaisun tilanteeseensa. Tapaamisia voi olla enemmänkin, mikäli tilanne sitä vaatii, ja prosessi voi jatkua useita kuukausia. Tapaamisten tiheys määrittyy asiakkaan oman työstämisprosessin pohjalta. Lähetettä tai käyntiä terveydenhuollossa ei tarvita.

Lyhytterapeuttiset keskustelut ovat täysin luottamuksellisia. Terapeutti luo suhteeseen turvallisen tilan, jossa asiakas voi rauhassa tarkastella tilannettaan ja tulevaisuuttaan.

Kertaterapia

Kertaterapia on nimensä mukaisesti yhden kerran terapiatapaaminen. Se on lyhytterapeuttisen työskentelyn palvelusovellus. jossa hyödynnetään eri terapianäkökulmia. Asiakas ja terapeutti kohtaavat ajatuksella "ensimmäinen ja viimeinen tapaaminen". Kun aika on rajoitettu, keskustelu painottuu konkreettisesti siihen, millaisia muutoksia asiakas toivoo elämäntilanteeseensa juuri nyt.

Keskustelussa tärkeä asiakaskokemus on kuulluksi tuleminen, tulevaisuuden toiveikkuuden herättäminen, stressin vähentäminen, toimijuuden vahvistuminen, edistymisen tunteen vahvistuminen ja myönteinen kokemus tapaamisesta.

Voit hakeutua kertaterapiaan milloin tahansa, kun sinulla on haastetilanne tai jokin vaikeus millä tahansa elämän osa-alueella. Terapeutti auttaa sinua havaitsemaan uusia näkökulmia ja löytämään omat voimavarasi.

Hypnoterapia

Hypnoosi on lähtöisin kreikan kielen sanasta Hypnos, joka tarkoittaa unta. Hypnoosin määrittelyitä ovat mm. fokusoitu tietoisuus, tietoisuuden muunneltu tila, syvä rentouden tila, ohjattu meditaatioprosessi. Hypnoosissa ei ole mitään mystistä eikä pelottavaa, vaan se on erinomainen keino muokata alitajuntaista mieltä, jossa piilee ihmisen valtava, yleensä hyödyntämätön kapasiteetti.

Hypnoterapiassa asiakas on syvässä rentouden tilassa, jolloin hänen huomionsa on kiinnittynyt sisään päin itseensä ja terapeutti käytännössä keskustelee hänen alitajuisen mielensä kanssa. Hypnoositilaan ei voi jäädä "jumiin", eikä asiakas vastaa muuhun kuin terapeutin antamiin ohjeisiin. Hypnoosi on luonnollinen tietoisuuden tila, jossa meistä jokainen on päivittäin tietämättään, esim. haaveillessaan tulevaisuudesta.

Yleensä hypnoterapiaan päädytään, kun on jo kokeiltu muita vaihtoehtoja, jotka eivät ole auttaneet. Hypnoterapian on tutkimustenkin valossa erittäin tehokas terapiamuoto ja sen sovelluskohteet ovat moninaiset.

 Hypnoterapiasta on apua henkilökohtaiseen mielen, kehon ja toiminnan hallintaan, pelkotiloihin sekä toivottuihin muutosprosesseihin. Tyypillisiä hypnoterapian kohteita ovat itsensä vahvistaminen tavoitteisiin ja suorituksiin, motivaation parantaminen, sisäisten uskomusten ja ristiriitojen ratkaiseminen, jännittämisen, pelkotilojen ja addiktioiden eliminointi, unettomuuden ja sairauksiin liittyvän kivun hoito, ahdistuksen vähentäminen, stressin hallinta ja traumojen käsittely.


NLP-työkalut

NLP eli Neuro Linguistic Programming sisältää valtavan määrän työskentelytekniikoita, joiden avulla voit muokata ajatteluasi ja asenteitasi, irtautua negatiivisista uskomuksistasi ja vapauttaa alitajuntasi valtavan voiman hyödyksesi.

NLP taipuu kaikille elämänalueille ja sen tekniikoilla voit kehittää itseäsi rajattomasti.

NLP on lyhenne sanoista Neuro Linguistic Programming. Sana 'neuro' viittaa mielen toimintaan, 'linguistic' kieleen ja kommunikaatioon, ja 'programming' ajattelun rakenteisiin ja toimintamalleihin.

NLP-tekniikoiden hallinnalla voi siis maksimoida henkilökohtaista potentiaaliaan ja mielen hallintaa hyödyntämällä tunteita ja aistien käyttöä, muuttamalla ajattelumallejaan sekä kehittämällä vuorovaikutustaan ja toimintatapojaan. Tekniikoiden haltuunotto tapahtuu käytännön tekemisellä, ja niiden hyöty näkyy hyvinkin nopeasti harjoittelun tuloksena.

NLP:llä on lukuisia hyödyntämismahdollisuuksia työelämässä, ammatillisesta näkökulmasta katsottuna. Sitä voi hyödyntää vuorovaikutuksessa, tiimityössä, esihenkilötyössä, kehittämistyössä, asiakaspalvelussa, myyntityössä, opetuksessa. Hyödyntämiskohteita on miltei rajattomasti.

NLP antaa poikkeuksellisen kiinnostavan näkökulman työelämän eri konteksteihin - aina kun olemme tekemisissä ihmisten, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja kehittymisen teemojen kanssa. NLP-tekniikat taipuvat mihin tahansa kontekstiin ja niitä hyödyntämällä on mahdollista saada nopeasti tuloksia.

Lue lisää NLP:stä Mentorean sivuilta.

Lue lisää narsismista Narsismiterapeutti -sivuilta.

Olen erikoistunut narsismin uhrien auttamiseen. Terapiassani on moni narsismin uhri saanut konkreettista apua.

Narsismi on ilmiö, joka laajenee koko ajan. Narsismin uhreja on valtavasti, ja heidän on vaikea saada apua, koska ilmiötä ei tunnisteta eikä sen mekanismeja tunneta.