Narsismi ja traumat

Narsismin uhri

Ammattilaiset väittävät, että narsisteja on väestöstä vain 1-2 %. Todellisuus on jopa monikymmenkertainen, sillä narsismin esiintyvyyttä on todella vaikea tutkia, koska nämä henkilöt eivät ilmianna itseään.

Narsismi on kammottava piirre ihmisessä, ja se johtuu henkilön omista traumaattisista kokemuksista lapsuudessa.

Satutetut ihmiset satuttavat - eivätkä he tiedä, mitä he tekevät.

Naristin uhrin kokemukset ovat hyvin traumaattisia. Uhri tarvitsee usein pitkäkestoista tukea selvitäkseen haavoittavista kokemuksistaan.

Lyhytterapiassa fokusoidutaan siihen, millä toimenpiteillä narsismin uhri pääsee irrottautumaan toksisesta ihmissuhteesta ja löytämään omia voimavarojaan eteenpäin pääsemiseksi.

Hypnoterapiassa asiakkaalle luodaan uusi alitajuinen visio terveestä ihmissuhteesta ilman narsistia, sekä riippumaton itsetuntotila.

Lue lisää narsismista Narsistipuoliso-sivuilta.

Traumat

Traumat ovat kokemuksia, joissa meillä ei ole ollut mahdollisuuksia selvitä, vaan olemme joutuneet haavoittavan tilanteen eteen ilman minkäänlaista suojaa. Tämä on jättänyt lähtemättömät jäljet psyykeemme. 

Jokainen ihminen on kokenut lukuisia traumoja. Niitä on hyvin monentyyppisiä. Voi jopa sanoa, että koemme jatkuvasti jonkinasteisia traumoja, joista selviämme kuitenkin luontaisin keinoin.

Vakavaksi trauma muuttuu, jos sen on tapahtunut tilanteessa, jossa olemme täysin puolustuskyvyttömiä. Esimerkkejä tällaisista traumoista ovat lapsuudenaikaiset hylkäämiskokemukset, hyväksikäyttö, laiminlyönnit, väkivalta ja heitteille jättäminen. Aikuisuudessa suuria traumoja voivat olla henkinen ja fyysinen väkivalta parisuhteessa, narsismi, työpaikkakiusaaminen tai läheisten henkilöiden tuottama manipulointi tai ahdistaminen, 

Lyhytterapiassa pohditaan, miten traumaattinen kokemus vaikuttaa arjessa ja miten asiakas voisi hahmottaa omat resurssinsa (joita on jo käyttänyt) jatkossakin hyvään elämään.

Hypnoterapiassa asiakkaan traumakokemuksia voidaan poistaa hänen alitajuisesta mielestään ja luoda vahva itsetunto asioissa, joissa hän on kokenut menetyksiä.

Olen erikoistunut narsismin uhrien auttamiseen. Terapiassani on moni narsismin uhri saanut konkreettista apua.

Narsismi on ilmiö, joka laajenee koko ajan. Narsismin uhreja on valtavasti, ja heidän on vaikea saada apua, koska ilmiötä ei tunnisteta eikä sen mekanismeja tunneta.