Läheisriippuvuus

Läheisriippuvainen henkilö hakee vahvistusta itsetunnolleen ja ihmisarvolleen aina muista ihmisistä. Hän ei lähtökohtaisesti usko olevansa arvokas omana itsenään. Läheisriippuvaisuus ilmenee epävarmuutena, miellyttämisen haluna, ylihuolehtivaisuutena, itsensä vähättelynä ja traagisenakin riippuvuutena jopa toksisista ihmissuhteista. Se voi ilmetä myös riippuvuutena erilaisiin addiktioihin.

Läheisriippuvuuden taustalla on tyypillisesti lapsuudenaikaisia traumaattisia kokemuksia, kuten vanhempien alkoholismia, psyykkisiä ongelmia tai liian aikaisin lapsen harteille tullut vastuurooli. Läheisriippuvuus tuottaa tarpeetonta kärsimystä, vääristää ihmissuhteita ja voi addiktioihin suuntautuessaan johtaa jopa kuolemaan.

Lyhytterapiassa asiakkaan läheisriippuvuuden taustalla olevia mekanismeja avataan ja niiden rakenteita muokataan ratkaisukeskeisellä tavalla.

Hypnoterapiassa asiakkaan vaikeiksi kokemia tunteita loivennetaan ja  haurasta itsetuntoa vahvistetaan alitajuista mieltä muokkaamalla.