Jännittäminen

Jännittäminen on hyvin yleinen haaste. Käytännössä se on jonkin asian, tilanteen tai henkilön tuottama stressivaste. Jännittämisen taustalla voi olla erilaisia syitä. Henkilöllä saattaa olla negatiivisia kokemuksia, jotka elävät vahvoina mielessä ja liittyvät käsillä olevaan tilanteeseen. Epäonnistumisen tai nolautumisen pelko voivat kummitella taustalla, samoin riittämättömyyden tunne.

Esiintymisjännitystä kokevat todennäköisesti kaikki ihmiset jossain määrin - se on normaali vireystilan nousuilmiö ennen esiintymistilannetta. Joskus esiintymisjännitys kuitenkin kasvaa niin suureksi, että se aiheuttaa varsin epämukavaa oloa ja pelon tunteita. Tällaisissa tilanteissa on myös mahdollista, että esiintyjälle kehittyy negatiivisia uskomuksia itsestään, jotka vaikeuttavat esiintymistä entisestään.

Hypnoterapialla voidaan tehokkaasti hoitaa jännittämistä. Terapiaprosessissa kielteiset tunnekokemukset, kuten esiintymispelko, voidaan häivyttää alitajuisesta mielestä pois ja korvata ne positiivisella motivaatiolla esiintymistilanteita kohtaan.