Elämänkriisit

Ihmissuhdekriisit

Ihmissuhteet ovat voimamme ja meillä on luonnollinen tarve toimia yhdessä muiden kanssa ja kuulua yhteisöön.

Aina ihmissuhteet eivät kuitenkaan toimi sujuvasti, ja ristiriitoja saattaa tulla. Itse asiassa ristiriidaton ihmissuhde on harvinaisuus.

Saattaa olla tilanteita, joissa ristiriitoja ei saada omin avuin ratkaistua ja tilanne pahenee. Ristiriitoja voi ilmetä missä tahansa suhteissa, joita ihmisellä on. Läheiset ihmiset, sukulaiset, tuttavat, naapurit, harrastussuhteet, luottamus- ja vapaaehtoistehtävät, erilaiset vekostot.

Lyhytterapiassa hahmotellaan asiakkaan suhdeverkosto ja haastekohtia lähdetään ratkaisemaan uusilla näkökulmilla.

Työelämän kriisit

Työelämän vaatimukset ovat tänä päivänä musertavan suuret. On tavoitteita, aikatauluja ja laajaa vastuuta, mutta tukea, palautetta ja kannustusta saattaa olla vähemmän. Monet muutokset työyhteisöissä ja organisaatioissa, etenkin huonosti hoidettuina, aiheuttavat negatiivisia tunnereaktioita, ahdistusta ja pelkoa. Lisäksi taitamaton johtaminen tuottaa työntekijöille henkistä kuormitusta ja heikentää työhyvinvointia. Tuloksena organisaatioissa on työn tehottomuutta ja yksilötasolla jopa henkilökohtaisia tragedioita.

Lyhytterapiassa lähdetään tutkimaan asiakkaan työkontekstia, toimivia asioita, vahvuuksia ja osaamista. Joskus isompikin työuramuutos on tarpeen.

Parisuhdekriisit

Parisuhde on aina kahden eri kokemusmaailman omaavan persoonan tunteiden ja käyttäytymisen näyttämö. Sujuvaan parisuhteeseen tarvitaan luottamusta, avoimuutta, vuorovaikutustaitoja ja halua ratkaista syntyviä ristiriitoja.

Parisuhde on altis ulkoisille paineille ja henkilökohtaisten ongelmien tuottamille haasteille. TIlanne saattaa lukkiutua, tuottaa valtavaa kuormitusta ja vaikuttaa negatiivisesti kaikille elämänalueille.

Lyhytterapiassa asiakas pääsee tarkastelemaan tilannettaan eri näkökulmista ja saa tukea tehdä positiivisia muutoksia suhteessaan.