Ahdistus ja masennus

Ahdistus

Ahdistus on tunne, jota on vaikea sietää. Tunteella on kuitenkin tehtävä ja ahdistuksen tunne on ikään kuin suojamekanismi, joka varoittaa vaarasta. Kun ahdistus on ohimenevä tunne, tai ainakin lyhytkestoinen, se on toimiva ja käsiteltävissä.

Pitkäkestoiseksi muuttuessaan ahdistus on merkki vakavammasta häiriöstä. Se voi liittyä masennukseen, pahaan oloon tai jatkuvaan huolestumiseen tai murehtimiseen. Tällöin ahdistuneisuus vaikeuttaa huomattavasti arjen toimintoja ja elämä muuttuu kapea-alaiseksi.

Lyhytterapiassa lähdetään ensin kartoittamaan asiakkaan kokonaistilanne. Sen jälkeen pohditaan, mitkä asiat, tilanteet tai ihmiset tuottavat ahdistusta ja miten asiaan voitaisiin vaikuttaa.

Masennus

Masennus on entistä yleisempää, ja suomalaisilla jopa jonkinasteinen kansantauti. Masennustila on monitekijäinen mielialahäiriö, jossa näyttäytyvät masentunut mieliala sekä mielenkiinnon ja mielihyvän menettäminen. Lisäksi olotilaan liittyy itseluottamuksen alenemaa, toivottomuutta, lamaantumista ja jopa itsetuhoisia ajatuksia.

Masennuksen laukaiseva tekijä saattaa olla traumaattinen kokemus, rankka elämän kriisitilanne, iso menetys tai pitkäaikainen stressi- tai uupumistila. Myös perinnölliset tekijät vaikuttavat. Masennustiloja on useita eri tyyppejä, esim. stressin laukaisema tai rakkausongelmien aíheuttama masennus.

Lyhytterapiassa pohditaan asiakkaan elämäntilannetta ja pyritään löytämään vahvuuksia, voimavaroja ja positiivisia kiinnekohtia.